Ürünler

Yem sanayinde sıklıkla kullanılan ithal ve yerli yem hammaddeleri konularında faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Amacımız, yem sanayinde kaliteli ve rekabetçi hammadde tayininde rol oynamaktır.

Bu konuda sektöründe iyi bilinen firmalarla uzun yıllara dayalı olan işbirliklerimiz neticesinde partner firmalarımıza yardımcı olmaktayız.
Temel bilim buluşlarını kısa sürede yararlı ticari ürünlere dönüştürebilmesiyle bir anlamda kendi talebini de yaratabilir. Bu yönüyle de diğer teknolo
Genel Analitik laboratuvarlarında kullanılmakta olan tüm cam sarfları temin ve tedarik edebiliyoruz. Yanı sıra bazı özel tasarım cam parçalarınız ya d
EE Tarım LTD. ŞTİ.